CÔNG TY CỔ PHẦN VIET FAST HOLDING

VĂN PHÒNG:
Địa chỉ: Lầu 6 – Số 596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (028) 22 676 999 | (028) 22 686 999
Email: info@vietfast.vn
Website: www.vietfast.vn